เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้61
mod_vvisit_counterวานนี้1512
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6284
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11495
mod_vvisit_counterเดือนนี้36083
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา26561
mod_vvisit_counterทั้งหมด958890
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
กพร.สป ประเมินผลคำรับรอง

วันที่่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ กล่าวให้การต้อนรับ นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. และคณะ ในการมาประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีบุคลากรของสำนักฯ กลุ่มต่างๆ ที่รับผิดชอบงานตัวชี้วัดรอรับการประเมิน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
ค่ายผู้นำล้านนาสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานเปิดงานค่ายผู้นำล้านนาสู่ประชาคมอาเซียน (โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) รุ่นที่ ๑ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ แกนนำเยาวชน ผู้นำชุมชน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ สวนพฤษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
 
งานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

p19557

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วย นางสาวเมตตา นิรัตน์ตระกูล ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล ศธภ.๑ ร่วมงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโดยเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) ในภาคเหนือ รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 
ตรวจราชการจังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางสาวเมตตา นิรัตน์ตระกูร และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ตรวจเยี่ยมห้องสมุด กศน. ตำบลในเมือง ห้องสมุดสยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 

 

 
ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางสาวเมตตา นิรัตน์ตระกูร และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ตรวจเยี่ยมห้องสมุด กศน. จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


 
ติดตามผลกระทบแผ่นดินไหว

นางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยคณะ ออกติดตามผลกระทบจากแผนดินไหว ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

๑.โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย

   

๒.โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม   อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย

๓.โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย

 

๔.โรงเรียนวาวีวิทยาคม อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย

๕.โรงเรียนบ้านหนองผำ อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย

๖.โรงเรียนพานพิเศษพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย

 
ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ นายภานุศร สิทธิชัย ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ นำข้าราชการร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ร่วมกับ เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการบำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมจตรีนครเชียงใหม่ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรม สโมสร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน/นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ

p20457

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ นางปิยะมาศ ปันทนา ผอ.กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ นำข้าราชการร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติลงนามถวานพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการบำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมจตรีนครเชียงใหม่ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรม สโมสร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน/นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

p310357

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นางสาวมนัสนันท์ นิธิไกรโรจน์ ผอ.กลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ นำข้าราชการร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT

pa24357

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ดำเนินการโดยกลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ ศธภ.๑

 
ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน

pt2003571

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗  นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
 
ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน

pt200357

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗  นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายพีระพงษ์ มหาวงศนันท์ ผอ.กศน.จังหวัดลำพูน  นายภานุศร สิทธิชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผน ศธภ.๑  และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การนวดแผนไทย บ้านหนังสืออัจฉริยะ และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ เพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี ว่าที่ รต.ดำรงค์  องคะเส ผอ.กศน.อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  และคณะให้การต้อนรับ

 
ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

pt1903571

นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา โครงการอาชีพเป็นฐาน Project Based  Learning (PBL) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

 
ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดแพร่

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมหารือนโยบายติดตามประเด็น สายอาชีพ การจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน ในพื้นที่จังหวัดแพร่ น่าน ณ สพม.๓๗ และตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่

 
<< Start < Prev 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next > End >>

Page 64 of 81

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet