เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้42
mod_vvisit_counterวานนี้1512
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6265
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11495
mod_vvisit_counterเดือนนี้36064
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา26561
mod_vvisit_counterทั้งหมด958871
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดแพร่

pt180357

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแพร่เข้าร่วมประชุม และตรวจเยี่ยม กศน. อำเภอเด่นชัยและห้องสมุดประชาชนอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

 
ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้

py110357

นายสุชิน สาระจันทร์ ผอ.ศธภ.๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนภูมิปัญญา โครงการเสริมพื้นฐานทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

 

 
ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิมล จำนงบุตร) ตรวจราชการ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
ตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๖

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิมล จำนงบุตร) ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล) และกระทรวงอื่นๆ ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตรวจราชการ ณ ห้องสมุดอัจฉริยะ กศน.อำเภอห้างฉัตร โดยเป็นความร่วมมือระหว่างเจ้าของร้านกาแฟ และ กศน.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

 
ตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๖

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิมล จำนงบุตร) ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนพปฎล เมฆเมฆา) และกระทรวงอื่นๆ  ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย และตรวจราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง

 
ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง

t12257

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายวิมล จำนงบุตร ผตร.ศธ พร้อมคณะสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ อำเภอแม่เมาะ และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชน โรงเรียนพินิจวิทยา อำเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

 
ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง

t11257

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายวิมล จำนงบุตร ผตร.ศธ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติและบูรณาการ รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สถาบัน กศน. อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านเหล่า อำเภอห้างฉัตร และเยี่ยมห้องสมุดประจำตำบล กศน.ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

 

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการตรวจราชการ๒๕๕๗

pct157

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายวิมล จำนงบุตร ผตร.ศธ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ โดยมี ผอ.สพป. ผอ.สพม. ประธานอศจ. ผอ.กศน.จังหวัด ประธานโรงเรียนเอกชน ในเขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖ ร่วมประชุมในครั้งนี้ 

 
มอบสิ่งของโรงเรียนปางห้วยตาด อำเภอแม่แตง

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา หนังสือเรียน หนังสือประกอบการเรียน สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ ให้กับ โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ

 
กิจกรรมวันเด็ก

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จัดนิทรรศการองค์ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน จัดหัองสมุดมอบหนังสือ และจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
มอบสิ่งของโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา หนังสือเรียน หนังสือประกอบการเรียน สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ ให้กับ โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ

 
เตรียมส่งของ

 

ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จัดเตรียมเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน หนังสื่อเรียน สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารบนพื้นที่สูง

 
คำขวัญวันเด็ก ๒๕๕๗

ในวันเด็ก ๒๕๕๗ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ได้มอบคำขวัญวันเด็กว่า "กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง"

 
สวัสดีปีใหม่

914

คณะอาจารย์จากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ กับคณะบุคลากรของกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ซึ่งทางกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ก็ขอขอบคุณในน้ำใจไมตรีจิตนี้เป็นอย่างสูง และขอให้คณาจารย์ขอสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ทุกท่านได้มีความสุข ความเจริญตลอดปีใหม่ ๒๕๕๗ ที่จะถึงนี้ด้วยเทอญ

 
<< Start < Prev 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next > End >>

Page 65 of 81

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet