เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้819
mod_vvisit_counterวานนี้1485
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8917
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11107
mod_vvisit_counterเดือนนี้37061
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา28996
mod_vvisit_counterทั้งหมด1163117
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ตรวจราชการจังหวัดแพร่

p3359

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ นายประเสริฐ  บุญเรือง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  รอบที่๑  ร่วมกับนายสุรศักดิ์  เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๖ และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ  ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่  โดยมีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ โดยได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ  ดังนี้ ๑.มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ ๒. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ๓.การบริหารงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 
ตรวจราชการจังหวัดพะเยา

p2359

วันที่  มีนาคม ๒๕๕๙ นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รอบที่  กับ นายสุรศักดิ์  เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๖ และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ  โดยได้รับฟังผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการ ดังนี้ ๑.มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ๒.การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ๓.การบริหารงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 
ตรวจราชการจังหวัดลำพูน

p1359

วันที่   มีนาคม ๒๕๕๙ นายประเสริฐ  บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  รอบที่  กับนางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง ณ ห้องประชุมหริภูญชัย ชั้น ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายอนันตพล  บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ และได้รับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการ ๑.เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ๒.มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ๓.การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

 
รับสมัครโครงการทักษะอาเซียน

samakac159

 
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัย

pa1359

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และคณะ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นศึกษาต่อสายอาชีพ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๕  ณ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาลัย และโรงเรียนดาราวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต

p28259

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต เดิน-วิ่ง ตามรอยพ่อ ครั้งที่ ณ กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่

 
ตรวจราชการจังหวัดน่าน

p24259

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติและบูรณาการ รอบที่ ๑ มอบนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ การตรวจราชการแบบบูรณาการ และการตรวจราชการกรณีพิเศษ ให้กับหน่วยจัดการทางการศึกษาจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมภูคา สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน และเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานตามนโยบายของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน และกศน.อำเภอเมืองน่าน นำเสนอการจัดกระบวนการเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยม

 
พิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่จังหวัดลำปาง

p11259

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานปิดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ อาคารเอนกประสงค์ กฟผ.แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จัดโดย ศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 
เปิดค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่จังหวัดลำปาง

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายประเสริฐ  บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ณ อาคารเอนกประสงค์ กฟผ.แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จัดโดย ศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 
จัดค่ายทักษะเรียนรู้การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน

p10259

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน และ สำนักงาน ทสจ.ลำพูน จัดค่ายทักษะเรียนรู้การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ตามโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและภัยธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ณ แกรนด์จามจุรีรีสอร์ท อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีท่านเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด       

 
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองเกิด

p92592

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และคณะ  ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองเกิด อ.ป่าซาง จ.ลำพูน สังกัด สพป.ลำพูน เขต ๑ เพื่อตรวจติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การแก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน และการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในโรงเรียน

 
ประชุมจัดทำแผนการตรวจราชการ

p9259

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประสานแผนการตรวจราชการและนำนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการลงไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องในสังกัดต่างๆ เช่น สพป. สพม. กศน. สช. สอศ. บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และเจ้าหน้าที่จากคุรุสภาเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๑๗ คน

 
จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การดำเนินงาน สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

p5259

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การดำเนินงาน สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School) โครงการ Green City ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ 

 
eslam59
 
<< Start < Prev 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next > End >>

Page 65 of 95


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri