เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้761
mod_vvisit_counterวานนี้1485
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8859
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11107
mod_vvisit_counterเดือนนี้37003
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา28996
mod_vvisit_counterทั้งหมด1163059
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ตรวจราชการอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่

p28159

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะศธภ.๑ ติดตามนโยบายการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โรงเรียนเทพศิรินทร์  โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ นโยบายการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสพป.เขียงใหม่ เขต 

 
ตรวจเยี่ยมสถานที่ไฟไหม้บ้านพักครู

p27159

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจเยี่ยมสถานที่ไฟไหม้บ้านพักครู โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

 
แจกผ้าห่มและเครื่องอุปโภค บริโภค

p20159

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และคณะ แจกเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภค บริโภค ในโครงการจิตอาสาพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ สู่ความเป็นเลิศกิจกรรมจิตอาสาเผื่อแผ่น้อง ให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองและปะชาชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยนา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
ออกเดินทางไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน

p19159

วันที่ ๑๙  มกราคม ๒๕๕๙ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ออกเดินทางไปอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภค บริโภค ไปบริจาคในโครงการจิตอาสาพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ สู่ความเป็นเลิศกิจกรรมจิตอาสาเผื่อแผ่น้อง ให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองและปะชาชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยนา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
จัดเตรียมสิ่งของบริจาค

p13159

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมกันจัดเตรียมสิ่งของเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อจะนำไปแจกในโครงการจิตอาสาพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ สู่ความเป็นเลิศ  กิจกรรมเผื่อแผ่น้อง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
ต้อนรับกพร.สป.

p12159

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ให้การต้อนรับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และมีนายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นรองประธานคณะกรรมการประเมินผลฯ นำคณะกรรมการประเมินฯ เข้าตรวจประเมินในครั้งนี้

 
สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

p8159

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ นำคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมสวัสดีปีใหม่นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 
จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน(Eco School)

p7159

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานศึกษาธิการภาค.๑ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School) ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  

 

kkr58

 
ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย

p171258

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘  นายประเสริฐ  บุญเรือง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้นโยบายการตรวจราชการแก่ข้าราชการ เน้นพิเศษ ในเรื่องแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีพิเศษทีโรงเรียนทานตะวันวิทยา อ.พาน จ.เขียงราย  พบว่าอุปกรณ์รับสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน  5 จุดได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยฝนตกหนักและฟ้าผ่า 

 
เปิดงานการแข่งขันทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

p101258

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเอกชนภาคเหนือครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา จังหวัดพะเยา

 
ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้าง
Tuesday, 30 November 1999 07:00

p91258

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ตรวจเยี่ยม การก่อสร้าง ห้องน้ำ ห้องส้วม นักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฯ ให้การต้อนรับ

 
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

p51258

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และคณะร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "๕ ธันวาคม ๒๕๕๘" เวลา ๐๖.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ และ เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย

p281158

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพี่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ สนามสอบ  รร. ลำปางกัลยาณี สพม.๓๕ สนามสอบ รร. อนุบาลลำปาง สพป.ลำปาง เขต ๑ จังหวัดลำปาง  สนามสอบ รร. อนุบาลลำพูน สพป.ลำพูน เขต ๑ จังหวัดลำพูน  และสนามสอบ รร. อนุบาลลำปาง สพม.๓๔ จังหวัดเชียงใหม่

 
<< Start < Prev 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next > End >>

Page 66 of 95


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri