เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้226
mod_vvisit_counterวานนี้658
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3157
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา8024
mod_vvisit_counterเดือนนี้3157
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา37823
mod_vvisit_counterทั้งหมด963787
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
มอบสิ่งของโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา หนังสือเรียน หนังสือประกอบการเรียน สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ ให้กับ โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ

 
เตรียมส่งของ

 

ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จัดเตรียมเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน หนังสื่อเรียน สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารบนพื้นที่สูง

 
คำขวัญวันเด็ก ๒๕๕๗

ในวันเด็ก ๒๕๕๗ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ได้มอบคำขวัญวันเด็กว่า "กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง"

 
สวัสดีปีใหม่

914

คณะอาจารย์จากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ กับคณะบุคลากรของกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ซึ่งทางกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ก็ขอขอบคุณในน้ำใจไมตรีจิตนี้เป็นอย่างสูง และขอให้คณาจารย์ขอสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ทุกท่านได้มีความสุข ความเจริญตลอดปีใหม่ ๒๕๕๗ ที่จะถึงนี้ด้วยเทอญ

 
ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่

tr201156

-      ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิมล จำนงบุตร) และผู้อำนวยการศึกษาธิการภาค ๑ เข้าตรวจเยี่ยม สพม.๓๔  ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา ,คณะอนุกรรมาธิการศึกษา ส่งเสริม และฟื้นฟูประเพณีไทย, คณะอนุกรรมาธิการดำเนินโครงการจัดประกวดภาพยนตร์สั้น  เพื่อส่งเสริมประเพณีไทย  ในการจัดกิจกรรมโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทยภายใต้กรอบหัวข้อการส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีไทยในท้องถิ่นให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-ม.๖) ระดับภาคเหนือ

 
ผตร.ประธานเปิดนิทรรศการและการจัดการความรู้

tr191156.gif - 237.31 Kb

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิมล จำนงบุตร) เป็นประธานเปิดนิทรรศการและการจัดการความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย “อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี” ณ ศูนย์รวมภูมิผญาเพื่อการเรียนรู้ สพป.ลำปาง เขต ๑ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์/นิทรรศการ และมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารศึกษา ตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

 

 
วันปิยะมหาราช

นายสุชิน  สาระจันทร ผอ.ศธภ.๑  นำข้าราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑  ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่  ๒๓ ต.ค. ๒๕๕๖   ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน  และมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 
ปฎิบัติการวิเคราะห์สรุปผล One Tablet Par Child

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ นายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสรุุปผลการติดตามนโยบาย One Tablet Par Child ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีคณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ - ๑๓ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ

 
พิธีมอบรางวัลคนดีศัักดิ์ศรีแห่งสป.

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ขอแสดงความยินดีกับ นายเกษม สุขปรีชาธรรม ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส2 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
 
ประชุมข้อมูลจังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนความเท่าเทียมทางการศึกษาโดยใช้เทคนิค School Mapping ของสถานศึกษาในจังหวัดน่าน   ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 
เปิดประตูลำปาง มหกรรมองค์ความรู้สู่อาเซียน

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดงาน โครงการ Towards ASEAN Community กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ "เปิดประตูลำปาง : มหกรรมองค์ความรู้สู่อาเซียน" วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง โดยมีนายภานุศร สิทธิชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผน ศธภ.๑ และนายคเชนทร์ มะโนใจ ผอ.กศน.จังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ ซึ่งดำเนินการจัดงานโดย สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

 
เชิญร่วมงาน"เปิดประตูลำปาง : มหกรรมองค์ความรู้สู่อาเซียน"

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมงาน โครงการ Towards ASEAN Community กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ "เปิดประตูลำปาง : มหกรรมองค์ความรู้สู่อาเซียน" ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ร่วมชมนิทรรศการองค์ความรู้ประชาคมอาเซียน ร่วมรับฟังเวทีเสวนาวิชาการ ร่วมแข่งขันภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวลำปางสู่อาเซียน แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ-จีน แข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ประกวดการแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียน การแสดงสินค้า OTOP คนลำปาง ฯลฯ

 
พิธิเปิดศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ศธภ.๑

openaec

 

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักฯ กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับ

 
<< Start < Prev 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next > End >>

Page 66 of 82

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet