เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้884
mod_vvisit_counterวานนี้1485
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8982
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11107
mod_vvisit_counterเดือนนี้37126
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา28996
mod_vvisit_counterทั้งหมด1163182
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ผู้ตรวจราชการตรวจเยี่ยมสำนักงาน ศธภ.๑

p271158

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เพื่อมอบนโยบายและติดตามรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมรับฟังและให้การต้อนรับ

 
ประชุมคณะกรรมการ

p161158

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจากสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) และข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต, ทาสีอาคารสำนักงานและบ้านพัก ครั้งที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมสำนักงานฯ

p61158

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ มอบนโยบายการปฏิบัติงาน และร่วมปลูกต้นไม้ โดยมีนายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักศึกษาธิการภาค ๑ ข้าราชการและลูกจ้างให้การต้อนและร่วมรับฟังนโยบาย

 
ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายประเทือง  ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑  ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผ้ช่วยจังหวัดเชียงใหม่

p101058

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายประเสริฐ  บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑  และคณะ ตรวจเยี่ยมสถานที่สอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพม.๓๔ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และสพป.ชม.๕ ณ โรงเรียนศรีจอมทอง โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 
ผลการประกวดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระเทพฯระดับประเทศ

 
ประชุมเครือข่ายการตรวจราชการ

p28958

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมพัฒนาเครือข่ายการติดตามประเมินผลและสนับสนุนการตรวจราชการในระดับจังหวัดของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการของเขตตรวจราชการที่ ๑๕,๑๖,๑๗ และ ๑๘

 
ผลการประกวดวีดีทัศน์(คลิป)

pkcil

 

ppkptranvan

 
แสดงความยินดี

p20958

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวัลลภ หาญมงคล ที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ ให้รับรางวัล คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจำปี ๒๕๕๘สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
ตรวจราชการจังหวัดลำปาง

p16958

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมการตรวจราชการและงานมุทิตาจิตผู้บริหารการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดภาคเหนือตอนบน  ณ  อาคาร M1  กฟผ.แม่เมาะ  อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมผู้บริหารหน่วยงานจัดการศึกษาในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม 

 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

p7958

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ นายประเทือง  ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และ ๒ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  จัดโดยกลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และได้รับเกียรติจากนายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ นายอภิชาติ  รัตนยรรยง รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ นางสุภาภรณ์  ปฐมพรชัยศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดร.จักร์กฤษ  สุริโยปกร นักวิชาการสวัสดิการฯ ผู้แทนสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และ ๒ จำนวนทั้งสิ้น ๕๖ คน

 
ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ

p2958

วันที่ ๒ กันยายน  ๒๕๕๘  นายวิมล  จำนงบุตร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

 
ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๑ กันยายน  ๒๕๕๘  นายวิมล  จำนงบุตร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต

 
<< Start < Prev 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next > End >>

Page 67 of 95


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri