เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้50
mod_vvisit_counterวานนี้1512
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6273
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11495
mod_vvisit_counterเดือนนี้36072
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา26561
mod_vvisit_counterทั้งหมด958879
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
การแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนภาคเหนือ

๑. หัวข้อแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

    ระดับ ม.1 – ม. 3  : หัวข้อ “รักษาวินัย  ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”

   ระดับ ม.4 – ม. 6 : หัวข้อ “วินัยดี  เทคโนโลยีก้าวหน้า  นำพาสู่อาเซียน”

๒. ประกาศให้นักเรียนตัวแทนจังหวัดนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
     บัตรประจำตัวนักเรียน มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน

๓. ตัวแทนระดับจังหวัดที่แข่งขันประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
    ส่งรายงานรูปเล่มโครงงานไปยังกรรมการตัดสิน 

    ตามอีเมลล์ ดังต่อไปนี้  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  และ  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
    ก่อนวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๔. หัวข้อการแข่งขันพูดภาษาจีน
     ระดับ ม.ต้น    "โรงเรียนของฉัน"

   ระดบ ม.ปลาย "ความสำคัญของภาษาจีน"

 

 
ตรวจราชการกรณีปกติ

นายวิมล  จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑  ร่วมตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง โรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมีผู้บริหาร สพม.๓๔ ผู้บริหารและบุคลากรสถานศึกษาให้การต้อนรับ

 
การตรวจราชการแบบบูรณาการ

นายวิมล  จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุชิน สาระจันทร์ ผูุ้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ และโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร บุคลากรสถานศึกษาให้การต้อนรับ

 

 
ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนและคัดเลือกข้อมูลเพื่อการจัดเก็บข้อมูลเชิงลึก

         สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนและคัดเลือกข้อมูลเพื่อการจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกตามโครงการพลิกฟื้นภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ระหว่างวันที่  ๙ - ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๖  ณ  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  เชียงใหม่  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิสิฏฐ์  โคตรสุโพธิ์  เป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้  ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้แทน สพป.  สพม.  กศน. ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  พร้อมด้วยสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน ๒๐ คน  

 

 

 
ผู้ตรวจราชการฯ ตรวจราชการในพื้นที่

 

นายวิมล  จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุชิน สาระจันทร์ ผูุ้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ห้องสมุดประชาชน อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอฝาง และห้องสมุดประชาชน อำเภอฝาง พร้อมเดินทางเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกอาชีพ การเพาะเห็นโคนน้อยบ้านหนองขวาง โดยการสนับสนุนของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอฝาง  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวงบ้านผาแดง และห้องสมุดประชาชน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 
คำขวัญวันเด็ก

คำขวัญวันเด็ก ๒๕๕๖

รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

สำหรับวันเด็กแห่งชาติของไทยนั้น ถูกกำหนดให้ตรงกับ

วันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคมของทุกปี  

ซึ่งในปี ๒๕๕๖ วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖

 

 
ประชุมเตรียมงานวิชาการสถานศึกษาสังกัดการศึกษาเอกชน

นายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานการประชุมเตรียมงานโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน   ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ โดยมีข้าราชการของ ศธภ.๑ ผอ.สพป.๑ ประธานคณะกรรมการ สกช. เลขานุการ สกช ใน    เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖ เข้าร่วมประชุม

 
๕ ธันวามหาราช

นายสุชิน  สาระจันทร์ ผู้อำนวยการศึกษาธิการภาค ๑ นำข้าราชการและบูคลากรศธภ.๑ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมษากษัตริย์และแสดงความจงรักภักดี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
 
รับการติดตามประเมินผลจากทีมที่ปรึกษาการขับเคลื่อนศูนย์บริหารจัดการองค์ความรู้
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายภานุศร สิทธิชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา และะข้าราชการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รับการติดตามประเมินผลจากทีมที่ปรึกษาการขับเคลื่อนศูนย์บริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยกร ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (K.I.R. Center)จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และที่ปรึกษาการขับเคลื่อนโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โครงการภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ (Wisdom : Eco-value) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑
 
คอร์สภาวนาโครงการ "หนึ่งครูอ่าน หนึ่งล้านศิษย์ตื่น"

นายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดคอร์สภาวนาโครงการ "หนึ่งครูอ่าน หนึ่งล้านศิษย์ตื่น" ณ มหาวิชชาลัยพุุทธเศรษฐศาสตร์ (ไร่เชิญตะวัน) จัวหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีปฐมนิเทศและบรรยายธรรม โดย ท่าน ว.วชิรเมธี โดยมีนายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ นำข้าราชการ ของสำนัก เข้าร่วมคอร์สภาวนาโครงการดังกล่าว 
 
พิธีสืบชะตา

มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์(ไร่เชิญตะวัน) โดยท่าน ว.วชิรเมธี ทำพิธีสืบชะตาบายศรีสุ่ขวัญแบบล้านนาให้กับนายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ) โดยมีผู้เข้าคอร์สภาวนาโครงการ "หนึ่งครูอ่านหนึ่งล้านศิษย์ตื่น" ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ไร่เชิญตะวัน) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 
คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจำปี ๒๕๕๕

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ ขอแสดงความยินดีกับ นางปาริชาติ ป้อมไธสง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

 
<< Start < Prev 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next > End >>

Page 68 of 81

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet