เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้243
mod_vvisit_counterวานนี้1449
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9790
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11107
mod_vvisit_counterเดือนนี้37934
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา28996
mod_vvisit_counterทั้งหมด1163990
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการใช้หลักสูตรอาเซียนศึกษาในสถานศึกษา

p6658

วันนี้ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการใช้หลักสูตรอาเซียนศึกษาในสถานศึกษา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่

 
ตรวจราชการจังหวัดแพร่

 

pt5658

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายวิมล  จำนงบุตร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งวดที่ (เมษาายน -กันยายน ๒๕๕๘) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่

 
นำองค์ความรู้การศึกษาไปพัฒนาพื้นที่

p29558

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ นำองค์ความรู้การศึกษาไปพัฒนาพื้นที่ ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าไผ่ โรงเรียนบ้านโปง ชุมชนป่าไผ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมต่อยอดขยายผลการส่งเสริมการบูรณาการภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ ตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

 
โครงการ"ไปเรียนปลอดภัย"

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ออกตรวจดูแลความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามโครงการ"ไปเรียนปลอดภัย" ในเขตพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ อ.สันทราย อ.แม่ริม และ อ.เมืองลำพูนเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

 
เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
Written by Administrator   

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ นำผู้อำนวยการกลุ่มฯ หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ข้าเยี่ยมคารวะ  นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ศูนย์เสมารักษ์ประจำ ศธภ.๑ ออกตรวจ

pat26558

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ออกตรวจดูแลความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา บริเวณร้านเกมหลังมหาวิทยาลัยพายัพ พบนักเรียนหนีเรียนเล่นเกม ได้อบรมตักเตือนและแจ้งสถานศึกษา สำหรับผู้ประกอบการได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อควรปฏิบัติ ช่วงหลังเลิกเรียน ศมร. ออกตรวจตามโครงการไปเรียนปลอดภัย บริเวณโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนเทพบดินทร์ สนามกีฬาเทศบาลบครเชียงใหม่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยและจุดเสี่ยงใกล้เคียง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

 
จัดกิจกรรมต่อยอด
Written by Administrator   
Tuesday, 30 November 1999 07:00

p215581

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน ร่วมกับ กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมต่อยอดขยายผลการส่งเสริมการบูรณาการภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ ตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ -๒๒ พฤษภาคม ๕๘ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยโป่ง ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

 
ใส่ขันดอกประจำปั๒๕๕๘
Written by Administrator   
Tuesday, 30 November 1999 07:00

p21558

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมพิธีใส่ขันดอกบูชาอินทขิล ณ วัดเจดีย์หลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

 
กิจกรรมเกษตรธรรมชาติกับชีวิตประจำวัน
Written by Administrator   

p20558

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๒ จัดกิจกรรมต่อยอดขยายผล  การส่งเสริมการบูรณาการภูมิปัญญา สู่คุณค่าเชิงนิเวศ ตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  “กิจกรรมเกษตรธรรมชาติกับชีวิตประจำวัน"  ณ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา๑  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

 
ประชุมวางยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา ศธภ.๑

p115581

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  นายประเทือง  ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานจัดการประชุมวางยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ สู่ความเป็นเลิศภายใน ๕ เดือน  ระดมสมองกล้าคิดกล้าทำ วิเคราะห์หาปัญหาเพื่อวางยุทธศาสตร์ งานด้านวิชาการศึกษา งานด้านการพัฒนาหอพัก งานด้านการปรับภูมิทัศน์สำนักงานฯ งานด้านการพัฒนาบุคลากร งานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยมีข้าราชการบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

 
โครงการ"ไปเรียนปอดภัย"

p11558

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  นายประเทือง  ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ"ไปเรียนปอดภัย" จัดโดยศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ป้องปราม ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ในช่วงต้นของการเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑๑ พ.ค.- ๑๙ มิ.ย ๒๕๕๘ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑  ทั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พัฒนาสังคมฯ วัฒนธรรมจังหวัด ฯ สพม เขต ๓๔ สพป.ชม เขต ๑ สำนักงานตำรวจภูรภาค ๕ มหาวิทยาลัย และสถานศึกษาต่าง เป็นอย่างดียิ่ง    

 
กิจกรรมสร้างฝายกั้นน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้น ลดไฟป่า

p85581

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมต่อยอดขยายผลบูรณาการภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ ตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ "กิจกรรมสร้างฝายกั้นน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้น ลดไฟป่า"  ณ ชุมชนบ้านห้วยส้มสุก หมู่ ตำบลสะลวง  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 
เปิดงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
Written by Administrator   

p852558

วันที่ ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา หลักสูตร “การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” ระยะที่ ๒  รุ่นที่ ๑๒ ณ หอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 
กิจกรรมการถ่ายทอดนวัฒกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมฯ
Written by ชัยเสน   

p30458

วันนี้ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดนวัฒกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการหมู่บ้านเชิงนิเวศ(Eco Village) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 
<< Start < Prev 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Next > End >>

Page 71 of 95


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri