งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ความพึงพอใจในการให้บริการเว็บใซต์ ศธภ.๑๕

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.๑๕ ในระดับใด
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5
mod_vvisit_counterวานนี้46
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้180
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา389
mod_vvisit_counterเดือนนี้1747
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา347
mod_vvisit_counterทั้งหมด266702
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕
ประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

p192611

 

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุม

 

 

 
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างองค์กรเครือข่าย ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

 

วัน13 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุทิน แก้วพนา  รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างองค์กรเครือข่าย ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จัดโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธภ.15 (เชียงใหม่) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และบรรยายพิเศษหัวข้อ "การเสริมสร้างองค์กรเครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา" กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคคลกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง


 

 
เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2561

p116611

 

วันที่  11  กุมภาพันธ์  2561 นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15  ประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2561 ใน ณ หอประชุมโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีท่านศึกษาธิการจังหวัดภาคเหนือทุกท่าน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน ผอ.สพป.น่านเขต 1  และเขต 2  ผชช.เฉพาะด้านนโยบายและแผน ผอ.กผ. ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 17 จังหวัดภาคเหนือ   ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู  บุคลากร นักเรียน เข้าร่วมงานจำนวนมาก 

 

 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET

p11261cm

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561  นางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมคณะสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา อำเภอสันป่าตอง และโรงเรียนหางดงรัฐราษฎ์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 

 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.

p10261lp

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  นางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล, นางศนิชล เพ็งพิมพ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมคณะสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน และตรวจเยี่ยมสนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

 

 
ร่วมพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที 26

p9261

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุทิน  แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 ร่วมพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที 26 ภายใต้คำขวัญ “140 ปี การศึกษาเอกชนเชียงใหม่ 100 ปี ร้อยใจโรงเรียนราษฎร์ไทยก้าวสู่สากลเพื่อให้เกิดการยอมรับและศรัทธาความรู้ ความสามารถ ตลอดจนคุณภาพในการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่และเพื่อเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ที่ได้ทำงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ โดยมีพลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ โถงต้อนรับประตูท่าแพจำลอง ศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

p7261

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการ ภาค 15 นายภานุศร สิทธิชัย ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และนางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ. ตรวจราชการ และติดตามประเมินผล เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายการุณ สกุลประดิษฐ์) เป็นประธาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

 
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

p52611

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุทิน  แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เขตตรวจราชการที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระดับภาค) โดยมีนายภานุศร สิทธิชัย ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา กล่าวรายงาน ณ  โรงแรมอโมร่า ท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 
ร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบรถยนต์ฮุนไดและพัสดุ

p5261

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุทิน แก้วพนา รองศธภ.15 รักษาราชการแทน ศธภ.15 ร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบรถยนต์ฮุนไดและพัสดุ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ส่งมอบให้ นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศธจ.เชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานการศึกษา พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15

p1261

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุทิน แก้วพนา รองศธภ.15 รักษาราชการแทน ศธภ.15  เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานการศึกษา พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อประสานราชการการปฏิบัติงานใน กศจ. การตรวจติดตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษ การบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้ มาตรา 44 ในการแก้ไขคําสั่ง คสช.ที่ 19/2560 ซึ่งจะทำให้การประสานราชการของแต่ละจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศธจ. ผอ.สพท. ผอ.กศน.  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด และ ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษา ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก

p310161

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๕  และคณะ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวอัจฉรา รัตนบุญสิน, นางพนิดา กิตติธำรงกุล, นางสาวปฤษฎางค์ เปรมกมล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ จังหวัดเชียงใหม่

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 67

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

eskisehir escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort malatya escort porno izle