ความพึงพอใจในการให้บริการเว็บใซต์ ศธภ.๑๕

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.๑๕ ในระดับใด
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้41
mod_vvisit_counterวานนี้68
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้41
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา479
mod_vvisit_counterเดือนนี้969
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา1117
mod_vvisit_counterทั้งหมด269522
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕
ร่วมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ

p3461

 

วันที่ 3 เมษายน 2561 นายภานุศร สิทธิชัย ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และคณะสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ในพิธี ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


 

 

p31361

 

วันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เข้าร่วมประกอบพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


 

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ (พ.ศ. 2562-2564) จังหวัดเชียงใหม่

p26361

 

วันที่ 26 มีนาคม 2561 นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาราชการแทนศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ (พ.ศ. 2562-2564) จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และนายภานุศร สิทธิชัย ผู้อำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ตัวแทนจากหน่วยงานทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา เอกชน กศน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 50 คน เพื่อจัดทำแผนบูรณาการการศึกษาในบริบทเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ 12 เพื่อรองรับการพัฒนาภาค แบบสมบูรณ์ และขอจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

 

 
ติดตามโครงการไทยซัมซุงประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน

p23361

 

วันที่ 23 มีนาคม 2561 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) พร้อมด้วยนางสุทธิพร สังข์ทอง ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และคณะสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยซัมซุงประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน ณ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ซึ่งได้มอบคอมพิวเตอร์ให้เมื่อวันที่ 27 กันยายน 60 จำนวน 30 เครื่อง โดยมีนายถนัด ทองคำ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนและคณะครูให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูล

 

 
ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการตามแผนการตรวจของผู้ตรวจราชการ

p22361

วันที่ 22 มีนาคม 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการ15 (นางปัทมา วีระวานิช) เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการตามแผนการตรวจของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีผู้ตรวจราชการ สำนักรัฐมนตรีเขต 15 (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธาน ในการนี้ได้มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดลำปาง รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1) แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 2) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน 3) โครงการประชารัฐสวัสดิการการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4) การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่)

 
งานจัดกิจกรรมพัฒนาแกนนำเยาวชนและผู้นำทางการศึกษาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

p19361

วันที่ 19 มีนาคม 2561 นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานพิธีเปิดงานจัดกิจกรรมพัฒนาแกนนำเยาวชนและผู้นำทางการศึกษาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เขตตรวจราชการที่ 15 ภายใต้โครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เขตตรวจราชการที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายศิรชานนท์ พิกุลทอง เลขานุการโครงการฯ กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างแกนนำเยาวชนที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีแกนนำเยาวชนและผู้นำทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 100 คน จากสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน จำนวน 7 แห่ง

 
การประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ)

วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15  ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 15-18 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 120 คน

 

 
การประชุมขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ

p14361

 

วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายสุทิน  แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และจัดทำรายละเอียดแผนงาน โครงการ กิจกรรมด้านการศึกษาระดับภาคของภาคเหนือที่ผ่านการจัดทำเป็นแผน โครงการของกระทรวงศึกษาธิการที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคของภาคเหนือ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 2/2561 การจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (Pre-Ceiling) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และกศน. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับภาค

p13361

 

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายสุทิน  แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับภาคและการจัดทำเครื่องมือการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ผอ.กลุ่มงานการศึกษาเอกชนและศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 
รับสมัครขอรับงบประมาณสนับสนุนหลักสูตร2561

 
ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จัดประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 31 มีนาคม 2561) โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 68

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

หอพักแจ่งหัวลิน(ศธภ.๑๕)เปิดให้บริการแล้ว

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕

eskisehir escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort malatya escort porno izle