เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้332
mod_vvisit_counterวานนี้1449
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9879
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11107
mod_vvisit_counterเดือนนี้38023
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา28996
mod_vvisit_counterทั้งหมด1164079
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
กิจกรรมภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศจังหวัดลำปาง

 

p29458

วันนี้ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมกับ กศน.จังหวัดลำปาง สพป.ลำปาง เขต ๑ และ สพป.ลำปางเขต ๓ จัดกิจกรรมภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ "รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักลำปาง ตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูบแบบการนำเสนอสารสนเทศ

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มข้อมูลและสารสนเทศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการนำเสนอสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานฯ ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
การประชุมสร้างความเข้าใจ “ภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ”

      เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ ณ อาคารฝึกอบรบเกษตรกร ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ โดยมี นายสุทัศน์ กันทะมา รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานในพิธี

         ในการประชุมครั้งนี้ จะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจและการสาธิต องค์ความรู้ภูมิปัญญาแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน ๕ ประเภท ได้แก่ ประเภท ดิน น้ำ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และ การบริหารจัดการระบบนิเวศ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศ เพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหาหมอกควันรวมทั้งอุบัติภัยต่างๆ

 
ศูนย์เสมารักษ์ ประจำ ศธภ.1 นำสมาชิกยุวกาชาดเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค ปี 2557

ศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ นำสมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและคณะกรรมการ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และ ๒ จำนวน ๖๕๖ คน เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค ปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเครือข่ายการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในส่วนภูมิภาคให้กว้างขวาง สร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่ยุวกาชาดในการปฏิบัติตนตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาดและส่งเสริมความร่วมมือสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดในส่วนภูมิภาค 

 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผ้ช่วย
Written by ชัยเสน   

p23458

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วย นางสาวนัทธมน ธีระวร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ ๒๕๕๘   ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเซีย  วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา  โรงเรียนพณิชยการลานนา เชียงใหม่ และ  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผ้ช่วย

p234581

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ นางปิยะมาศ ปันทนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยนางพันธุ์ทิพย์ โลราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนศรีจอมทอง และโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผ้ช่วย
Written by ชัยเสน   

p234582

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ นางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วย นางสุกัญญา นุนพนักสัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ ๒๕๕๘ ณ  โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

 
ประชุมรับฟังความคิดเห็น
Written by ชัยเสน   

วันที่ ๒๑ เมษายน  ๒๕๕๘  นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น การจัดทำ “รายงานทิศทางการพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน” โดยมี ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ เข้าร่วมให้ความคิดเห็น ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
รดน้ำขอพรผู้อำนวยการสำนักฯ

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมคณะข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ รดน้ำขอพรจาก ผู้อำนวยการสำนักฯ ที่เกษียณอายุ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีที่สำคัญของไทย เนื่องในวันสงกรานต์

 
รดน้ำขอพร

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมงาน ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๕๘ โดยร่วมรดน้ำขอพรจาก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 

 
โครงการเสริมพื้นฐานทุนทางสังคมฯจังหวัดลำพูน

pp8458

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมกับ กศน.จังหวัดลำพูน สพป.ลำพูน เขต ๑ บูรณาการการทำงานร่วมกันในกิจกรรมภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ ตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยจัดการประชุมสร้างความเข้าใจภูมิปัญญาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเสริมพื้นฐานทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติเพื่อบรรยากาศความมั่นคงปลอดภัย ด้านท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ณ แกรนด์จามจุรีรีสอร์ท อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 
สรงน้ำพระ

p8458

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยข้าราชการบุคลากรของสำนักงานฯ และผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ และบุคลาการของหน่วยงาน ร่วมใจทำพิธีสรงน้ำพระ อันเนื่องมหาสงกรานต์ไทย เพื่อเป็นสิริมงคล 

 
พิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
Written by Administrator   

p6458

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เข้าร่วมประกอบพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" โดยมี เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการบำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนครเชียงหใหม่ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรม สโมสร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน/นักศึกษา พร้อมกัน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติติสมเด็จพระเทพฯ ตามโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ณ ชุมชนบ้านห้วยเกี๋ยงน้อย ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 
<< Start < Prev 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Next > End >>

Page 72 of 95


ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri