ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

กลุ่มยุทธศาสตร์

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ