ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

ข่าว

ร่วมลงพื้นที่จังหวัดลำพูน กับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 22 มกรมคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมลงพื้นที่จังหวัดลำพูน กับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเที๊ยะ เลขาธิการ กอศ. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. นายพีระศักดิ์รัตนะ เลขาธิการ สช. รองเลขาธิการ กศน. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน และศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการ “อาชีวะอยู่ประจํา เรียนฟรี มีอาชีพ” ระหว่าง สพฐ. สช. และ กศน.

ร่วมตรวจเยี่ยมกับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 21 มกรมคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมตรวจเยี่ยมกับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร คณะกรรมการปฏิรูประเทศด้านการศึกษา ศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ ภายใต้โครงการสร้างอารยเกษตร สืบสาน ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย"โคก หนอง นา" แห่งน้ำใจ และความหวัง (เครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้) ณ โรงเรียนวัดวังหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีพลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธาน และนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ