ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

หน้าหลัก

ร่วมตรวจเยี่ยมกับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 21 มกรมคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมตรวจเยี่ยมกับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร คณะกรรมการปฏิรูประเทศด้านการศึกษา ศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ ภายใต้โครงการสร้างอารยเกษตร สืบสาน ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย"โคก หนอง นา" แห่งน้ำใจ และความหวัง (เครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้) ณ โรงเรียนวัดวังหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีพลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธาน และนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ