ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

หน้าหลัก

ร่วมลงพื้นที่จังหวัดลำพูน กับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 22 มกรมคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ร่วมลงพื้นที่จังหวัดลำพูน กับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเที๊ยะ เลขาธิการ กอศ. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. นายพีระศักดิ์รัตนะ เลขาธิการ สช. รองเลขาธิการ กศน. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน และศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการ “อาชีวะอยู่ประจํา เรียนฟรี มีอาชีพ” ระหว่าง สพฐ. สช. และ กศน.