ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

หน้าหลัก

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงกลไกการบริหารและการจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่าน Video Conference (ZOOM) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15