ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

หน้าหลัก

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการน่าน โดยมีนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน และบุคลากรให้การต้อนรับ