ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

หน้าหลัก

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ในฐานะรองประธาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องประชุมอาคารสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณทิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุม และนางณันศภรณ์ นิลอรุณศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นกรรมการและเลขานุการ