ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

กลุ่มอำนวยการ

รายงานการเงินประจำเดือนปีงบประมาณ

รายงานการเงินประจำเดือนปีงบประมาณ

รายงานการเงินประจำเดือนปีงบประมาณ2564

-รายงานการเงินประจำเดือน  กันยายน 2564

- รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564

- รายงานการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2564

- รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564 

- รายงานการเงินประจำเดืน พฤษภาคม 2564

- รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2564 

- รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564 

- รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

- รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2564

- รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563

- รายงานการเงินประจำเดือน พฤษจิกายน 2563

- รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563

 

 

 

รายงานการเงินประจำเดือนปีงบประมาณ2563

- รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2563

- รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563

- รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563

- รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563

- รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563

- รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2563

- รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563

- รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

- รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2563

- รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562

- รายงานการเงินประจำเดือน พฤษจิกายน 2562 

- รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 

 

 

รายงานการเงินประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 

รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ 

 

รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖ 

 

รายงานการเงินประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖

 

รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖

 

รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 

รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖

 

ายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖

 

- รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖

 

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖

 

รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

- รายงานการเงินประจำเดือน พฤษจิกายน ๒๕๖๑ 

รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ 

รายงานการเงินประจำเดือนปี๒๕๖๑

- รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ 

- รายงานการเงินประจำเดือน พฤษจิกายน ๒๕๖๐ 

- รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ 

- รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ 

- รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

- รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

- รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 

- รายงานการเงินประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๑ 

- รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 

- รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ 


< Prev   Next >