ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

ติดต่อศธภ.15

ผู้บริหาร

ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ อำเภอ จังหวัด ประเทศ
นายชาตรี ม่วงสว่าง ศธภ.15 053221413
นางสาวพรรฑนา ชัยชนะศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางศณิชล เพ็งพิมพ์
นายชัยเสน แจ่มแจ้ง ผู้ดูแลเว็บไซต์
นางพันธ์ทิพย์ โลราช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
นางสาวเพ็ญพร ปะระดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน